កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
សូម​ជំរុញ​ឱ្យ​ពិភពលោក​ឆ្ពោះ​ទៅមុខ​ជាមួយគ្នា។
យើង​តែងតែ​ស្វែងរក​កិច្ចសហការ​ថ្មី​ជាមួយ​ដៃគូ និង​ក្រុមហ៊ុន​សាខា ដែល​អាច​ជួយ​កសាង​ចក្ខុវិស័យ​របស់​យើង​បាន។
ពីព្រោះ​យើង​មិន​អាច​ធ្វើវា​តែម្នាក់ឯង​បានទេ។
ការស្រាវជ្រាវ និង​អភិវឌ្ឍន៍​រួមគ្នា | កិច្ចការ​វិស្វកម្ម
តោះ ចូរ​ស្វែង​រកអ្វី​ដែលថ្មីៗ!
ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណម៉ាកយីហោ | ពាណិជ្ជកម្ម

ក្នុងនាមជាម៉ាកយីហោសកលក្រុមហ៊ុន MODENA ស្វាគមន៍ចំពោះឱកាសសម្រាប់ដៃគូនិងបុគ្គលដែលមានសក្ដានុពលក្នុងការរីកចម្រើនទៅមុខរួមគ្នាយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

បេក្ខជនដែលមានផលិតផល ឬសេវាកម្មណាមួយគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍អាចទាក់ទងមកពួកយើងដើម្បីរៀបចំពេលវេលាក្នុងបង្កើតគំនិតនោះ។

សហម៉ាក - ពាណិជ្ជកម្ម & ទំនួលខុសត្រូវសង្គម

យើងជានិច្ចកាលតែងតែចង់បង្កើតការរួមបញ្ចូលគ្នាដ៏រឹងមាំមួយ ដើម្បីភាពរីកចម្រើនជាមួយគ្នា។

យើងជានិច្ចកាលតែងតែចង់បង្កើតការរួមបញ្ចូលគ្នាដ៏រឹងមាំមួយ ដើម្បីភាពរីកចម្រើនជាមួយគ្នា។ ទោះបីជាការយល់ដឹងអំពីការសហការដ៏ធំបន្ទាប់ ឬដើម្បីជួយទៅដល់មនុស្សតាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមដ៏មានទំនួលខុសត្រូវសង្គមក៏ដោយ យើងតែងតែបើកចំហ និងស្រេកឃ្លានក្នុងការស្វែងរកចំណង់ចំណូលចិត្តរួមគ្នាជាមួយលោកអ្នកផងដែរ។

អ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណជ្រើសរើសប្រភេទផលិតផល ដើម្បីទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ
អ្នកផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណចរចាអាជ្ញាប័ណ្ណជាមួយអ្នកទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណ
Penerima Lisensi mengembangkan konsep, prototipe, dan memberikan contoh produksi dan menyerahkan kepada pemberi lisensi untuk mendapatkan persetujuan
អ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណអនុម័តផលិតផល ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់លក់
អ្នកមានអាជ្ញាប័ណ្ណលក់ផលិតផល ដែលបានអនុម័តរួច តាមរយៈបណ្តាញដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតដល់អតិថិជន
ធ្វើការជាមួយពួកយើង