សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ពួកយើងតាមអនឡាញ ដូចជា គេហទំព័រផ្លូវការ អ៊ីមែល  មជ្ឈមណ្ឌលទំនាក់ទំនង និងចូលទៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ដើម្បីទទួលបានជំនួយពីអ្នកជំនាញ


គេហទំព័រផ្លូវការ៖ www.modena.com

Facebook: https://www.facebook.com/ModenaCambodiaOfficialPage/

Instagram: https://www.instagram.com/modenacambodia/

អ៊ីមែល៖ care.cambodia@modena.com


ក្រុមថែរក្សាអតិថិជនរបស់យើងនឹងជួយអ្នកដោយរីករាយតាមរយៈបណ្តាញរបស់យើង និងផ្តល់ជំនួយតាមអនឡានដោយពិគ្រោះយោបល់មុនពេលកំណត់កាលវិភាគជាមួយអ្នកបច្ចេកទេស។

1. ទិញទំនិញនៅលើគេហទំព័រអនឡានផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន MODENAមានភាពងាយស្រួល និងមានសុវត្ថិភាព។

2. ឬលោកអ្នកអាចមកហាងលក់ផ្ទាល់របស់យើងក្បែរតំបន់របស់អ្នក

អ្នកគ្រាន់តែមកដល់ហាងMODENAលក់ជាផ្លូវការរបស់យើង ដើម្បីជួបក្រុមអ្នកប្រឹក្សាយោបល់របស់យើង​ទាក់ទង​នឹងគ្រឿងបន្លាស់ និងគ្រឿងបរិក្ខារបន្ថែមផ្សេងៗ 


ដំណើរការប្រគល់ប្រាក់ឱ្យវិញគឺមិនមាននោះទេ នៅពេលលោកអ្នកបានបញ្ជាក់ការបញ្ជាទិញរបស់អ្នក និងបានបញ្ចប់ការទូទាត់រួចរាល់នោះ

ផលិតផលរបស់យើងបានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពរួចរាល់ហើយ ប្រសិនបើមានផលិតផលបាក់បែក ឬខូចខាត សូមទាក់ទងមកកាន់ក្រុមរបស់យើងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 023 881 356

ដំណើរការប្រគល់ទំនិញឱ្យវិញគឺមិនមាននោះទេ នៅពេលលោកអ្នកបានបញ្ជាក់ការបញ្ជាទិញរបស់អ្នក និងបានបញ្ចប់ការទូទាត់រួចរាល់នោះ

រន្ធក្បាលចង្ក្រាន BRAVAREG (ទុយោហ្គាស ប្រដាប់គ្រប់គ្រងហ្គាស អង្គំគៀបទុយោ / អង្គំ ត្រាបំពង់ហ្គាស) បំពង់ហ្គាស 

វាអាចបណ្ដាលមកពីតម្រងអាលុយមីញ៉ូមកខ្វក់ និងតម្រងកាបូនកខ្វក់ (លោកអ្នកអាចសម្អាតវត្ថុទាំងពីរនេះដោយខ្លួនឯង ប៉ុន្តែមានការណែនាំឱ្យប្ដូរវាចេញ ប្រសិនបើការប្រើប្រាស់វាលើសពី 4-6 ខែ)

ប្រាកដជាបាន យើងបានបំពាក់ប្រភេទចង្រ្កានទាំងអស់ជាមួយក្បាលវ៉ាល់តូចមួយ (Nozzle) បន្ថែម ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ប្ដូរទៅជាហ្គាសធម្មជាតិ លោកអ្នកគ្រាន់តែប្ដូរក្បាលវ៉ាល់តូចមួយតែប៉ុណ្ណោះបានហើយ។

ផលិតផលទាំងអស់របស់យើងមានការធានាជូនរយៈពេលមួយឆ្នាំ

យើងតម្រូវឱ្យអតិថិជនបង្ហាញវិក្កយបត្រធានារបស់ផលិតផល ឬភស្តុតាងនៃការទិញផលិតផល

ទទួលបានការធានាក្រោយពេលជួសជុល ទទួលបានការធានាចំពោះគ្រឿងបន្លាស់ដើមជាមួយអ្នកបច្ចេកទេស ដែលអាចទុកចិត្តបាន។

ចាប់ផ្តើមពីពេល ដែលបានទិញផលិតផលតាមកាលបរិច្ឆេទទិញ ឬភស្តុតាងនៃការទិញ

មានលក្ខខណ្ឌខុសស្ដង់ដារ សូមមើលព័ត៌មានលម្អិតនៃលក្ខខណ្ឌអំពីការទាមទារការធានា

អាស្រ័យលើលក្ខណៈនៃការខូចខាតនិងសកម្មភាពកែតម្រូវចាំបាច់ ហើយព្រមទាំង អាស្រ័យលើផលិតផលនោះមាននៅក្នុងស្ដុកនៅតាមសាខារបស់យើងរបស់យើងឬអត់។

កម្មវិធីពិសេសរបស់យើងមានពាក់ព័ន្ធជាមួយសេវាកម្ម ក្រោយពេលលក់សម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់។